informacje prawne

1. Prezentacja strony.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony tactical-gear-zone.com są informowani o tożsamości różnych interesariuszy w ramach jej wdrażania i monitorowania :

Właściciel : STREFA WYPOSAŻENIA TAKTYCZNEGO - 1801 East Colonial Drive, Suite 215, Orlando Florida 32803, USA

Twórca : STREFA WYPOSAŻENIA TAKTYCZNEGO

Kierownik ds. publikacji : Strefa sprzętu taktycznego - contact@tactical-gear-zone.com

Webmaster : Josh Burkin - contact@tactical-gear-zone.com

Gospodarz : Shopify – 150 Elgin Street, 8 piętro Ottawa, Ontario Kanada K2P 1L4

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Korzystanie z serwisu tactical-gear-zone.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane przez użytkowników serwisu strefa-taktyczna.pl zachęca się zatem do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Przerwa z powodu konserwacji technicznej może jednak zostać podjęta przez TACTICAL GEAR ZONE, który następnie postara się powiadomić użytkowników przed terminami i godzinami interwencji.

Strona internetowa strefa-taktyczna.pl jest regularnie aktualizowana przez STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH. W ten sam sposób informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: niemniej jednak narzucają się użytkownikowi, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

3. Opis świadczonych usług.

Strona internetowa strefa-taktyczna.pl ma na celu dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH stara się zapewnić na stronie strefa-taktyczna.pl informacje tak dokładne, jak to możliwe. Jednak nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to samodzielnie, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie strefa-taktyczna.pl są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie strefa-taktyczna.pl nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od momentu ich umieszczenia w sieci.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona korzysta z technologii JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik serwisu wyraża zgodę na dostęp do serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i naruszenia.

STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych w serwisie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części elementów witryny, bez względu na zastosowane środki lub proces, jest zabronione, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody: STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH.

Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za stanowiące naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas dostępu do serwisu Tactive-Gear-Zone.com, a wynikające albo z używania sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w pkt 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodności.

TACTICAL GEAR ZONE nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wtórne (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny Tactive-Gear-Zone.com.

Dla użytkowników dostępne są przestrzenie interaktywne (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej). TACTICAL GEAR ZONE zastrzega sobie prawo do usuwania bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby obowiązujące we Francji prawo, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli dotyczy, STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH zastrzega sobie również prawo do kwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku przesłania rasistowskiego, obraźliwego, zniesławiającego lub pornograficznego, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia, itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są w szczególności chronione przez ustawę nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykuł L. 226-13 Kodeksu karnego oraz dyrektywę europejską z dnia 24 października , 1995.

Podczas korzystania z witryny strefa-taktyczna.pl, mogą być gromadzone: adresy URL linków, przez które użytkownik przeszedł na stronę strefa-taktyczna.pl, dostawca usług internetowych użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH zbiera dane osobowe dotyczące użytkownika wyłącznie na potrzeby określonych usług oferowanych przez witrynę strefa-taktyczna.pl. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością stanu faktycznego, w szczególności gdy sam je wprowadza. Jest on następnie określany dla użytkownika witryny strefa-taktyczna.pl obowiązek lub nieudostępnianie tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie swoich pisemny i podpisany wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, z podaniem adresu, na który należy przesłać odpowiedź.

Brak danych osobowych użytkownika strony strefa-taktyczna.pl nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza odkupienia STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH a jego prawa umożliwiłyby przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika strony. strefa-taktyczna.pl.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Linki hipertekstowe i pliki cookie.

Strona internetowa strefa-taktyczna.pl zawiera pewną liczbę linków hipertekstowych do innych witryn, utworzonych za zgodą STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH. Jednakże, STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH nie ma możliwości weryfikacji treści odwiedzanych w ten sposób stron, w związku z czym nie ponosi za to odpowiedzialności.

Nawigacja w witrynie strefa-taktyczna.pl może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają na celu umożliwienie różnych pomiarów obecności.

Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzi (piktogram w postaci koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdź OK.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw reguły przechowywania na: użyj ustawień niestandardowych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę menu (symbolizowanego przez zębatkę). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookies.

W przeglądarce Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę menu (symbolizowanej przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory w związku z korzystaniem z serwisu strefa-taktyczna.pl podlega prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy Paryża.

10. Główne prawa, których to dotyczy.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

11. Słowniczek.

Użytkownik: Użytkownik łączący się z Internetem za pomocą wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: „informacje, które pozwalają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).