OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

----

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez TACTICAL GEAR ZONE. W tej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCHSTREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Ogólne warunki sprzedaży”, „Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania”, „Warunki”) , w tym wszelkie dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub do których prowadzą hiperłącza. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników przeglądających witrynę, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży i użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z oferowanych w niej usług. Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i wszystkie nowe narzędzia, które zostaną dodane później do tego sklepu, będą również podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania. Z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony, aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian. Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi. 

ARTYKUŁ 1 – WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraziłeś zgodę na zezwolenie dowolnej osobie niepełnoletniej pod Twoją opieką do korzystania z tej strony.

Wykorzystywanie naszych produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych jest zabronione, a w trakcie korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Każde naruszenie lub naruszenie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług. 

ARTYKUŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług dowolnej osobie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o Twojej karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej, co obejmuje (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji w sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z Usługi, ani żadnego dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez uprzedniego pisemnego upoważnienia od nas.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały uwzględnione dla Twojej wygody i nie będą ograniczać ani wpływać na niniejsze Warunki. 

ARTYKUŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić jedynego źródła informacji do podejmowania decyzji bez wcześniejszego zapoznania się z dokładniejszymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treściach prezentowanych na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Ta witryna może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Te wcześniejsze informacje ze względu na swój charakter nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie. 

ARTYKUŁ 4 – ZMIANY USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz dowolnej części lub zawartości Usługi) w dowolnym momencie bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi. 

ARTYKUŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą zostać zwrócone lub wymienione wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie były jak najbardziej czytelne. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie w dowolnym regionie geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów prezentowane na tej stronie są nieważne, jeśli są zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów, które uzyskałeś lub kupiłeś, spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione. 

ARTYKUŁ 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I RACHUNKU

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy zmienimy zamówienie lub je anulujemy, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z Tobą pod adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu mogą wydawać się pochodzące od sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów. 

ARTYKUŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie wpływamy.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej lub związanej z korzystaniem z tych opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli korzystasz z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny, robisz to na własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś zapoznać się z warunkami, na których takie narzędzia są oferowane przez odpowiedniego dostawcę(-ów) zewnętrznego(-ych).

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub nowe funkcje w naszej witrynie (w tym nowe narzędzia i nowe zasoby). Te nowe funkcje i nowe usługi będą również podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania. 

ARTYKUŁ 8 – ŁĄCZA STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały od stron trzecich.

Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania ani oceny treści lub dokładności takich witryn i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, witryny internetowe, produkty, usługi lub inne materiały dostępne na lub z tych witryn stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z tymi witrynami stron trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów takich osób trzecich należy kierować do takich osób trzecich. 

ARTYKUŁ 9 – UWAGI, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone treści (na przykład w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne elementy, czy to online, e-mailem, pocztą , lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), udzielasz nam prawa, przez cały czas i bez ograniczeń, do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innego wykorzystywania w dowolnych mediach wszelkich komentarzy, które do nas wysyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) wypłacić komukolwiek odszkodowanie za wszelkie przekazane uwagi; (3) odpowiadać na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne, lub które naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania.

Zgadzasz się na pisanie komentarzy, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, zarejestrowanych znaków towarowych, poufności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać nas i/lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie publikowane komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią. 

ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych do naszego sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności. 

ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, terminów dostaw i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej są niedokładne, i to w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożyłeś zamówienie).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna ustalona data aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej nie powinna być podstawą do stwierdzenia, że informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. 

ARTYKUŁ 12 – ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz zakazów określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, zabrania się korzystania z serwisu lub jego zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszanie jakiegokolwiek rozporządzenia regionalnego lub jakiegokolwiek prawa, zasady lub rozporządzenia międzynarodowego, federalnego, prowincjonalnego lub stanowego; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób zagrażający funkcjonalności lub działaniu Usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej, niezależnej strony internetowej lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, wyłudzania informacji, przejmowania domeny, wyłudzania informacji, przeglądania, eksplorowania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, jakiejkolwiek innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie jakichkolwiek zabronionych zastosowań. 

ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie zaznaczyliśmy inaczej) świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” do użytku, bez reprezentacji, bez gwarancji i bez jakichkolwiek warunków , wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, przychodów, oszczędności, danych, kosztów wymiany lub innych podobnych szkód, zarówno umownych, deliktowych (nawet w wyniku zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innych, wynikających z korzystania przez użytkownika z dowolnej usługi lub produktu z tej Usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z korzystania z Usługi lub jakichkolwiek treści (o u produktu) zamieszczone, przesłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo. 

ARTYKUŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie, obronę i nieszkodliwość STREFA NARZĘDZI TAKTYCZNYCH, naszej spółce dominującej, podmiotom zależnym, podmiotom stowarzyszonym, partnerom, urzędnikom, dyrektorom, agentom, wykonawcom, licencjodawcom, usługodawcom, podwykonawcom, dostawcom, stażystom i pracownikom, wolni od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionego pełnomocnika, wysuwanych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich. 

ARTYKUŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy postanowienie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to może być jednak stosowane w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a nieobowiązującą część należy uznać za oddzieloną z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, to rozdzielenie nie ma wpływu na ważność i zastosowanie wszystkich pozostałych postanowień. 

ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nie. Możesz wypowiedzieć niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że ponosisz porażkę lub jeśli podejrzewamy, że nie jesteś w stanie spełnić warunków niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia . z góry, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części). 

ARTYKUŁ 17 – CAŁA UMOWA

Jakiekolwiek niewykonanie z naszej strony lub zastosowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie powinno stanowić zrzeczenia się tego prawa lub tego postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług lub wszelkie inne zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia i umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelką komunikację, propozycje i wszystkie umowy , wcześniejsze i równoczesne, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania).

Wszelkie niejasności co do interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania nie powinny być interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej. 

ARTYKUŁ 18 – OBOWIĄZUJĄCE LOI

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania, jak również wszelkie inne odrębne umowy, na podstawie których świadczymy dla Ciebie Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym pod adresem firmy TACTICAL GEAR ZONE Inc. 

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Dalsze korzystanie z naszej witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych zmian. 

ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania prosimy kierować na adres contact@tactical-gear-zone.com.